Fastskate er en ideell organisasjon med en målsetning om å fremme skøytesporten i Norge – fra de yngste til de som vil satse

Vi støtter og samarbeider med følgende lag og organisasjoner

Avtaler med sponsorer, stiftelser og gaver – bidrar til å fremme og skape opplevelser for skøytesporten

Vi støtter Team Sprint

Trener Arne Skuterud forteller om Team Sprint og de målsetningene de har. Fastskate vil bidra og legge til rette for at Team Sprint skal lykkes.

Takk til våre sponsorer og støttespillere – dere løfter frem skøytesporten

Carskate en festival med fart og spenning

Et samarbeid mellom Ringerike / Jevnaker kommune, Sverre Haugli bilforretning, Jevnaker skøyter og FastCar.

En konkurranse mellom bil og skøyteløpere, Håvard Holmefjord Lorentzen (lorry) og en kjent bilfører tar utfordringen.

Lorryløpet

Et samarbeid med olympisk mester på skøyter Håvard Holmefjord Lorentzen (Lorry)

Håvard ønsker å skape lek og idrettsglede på is for de minste, men også bidra til at yngre løpere kan utvikle seg til nasjonal og internasjonale skøyteløpere.

I et samarbeid med sponsorer og støttespillere, så skal vi sette i sammen en pakke med diplomer og medaljer. Disse skal sendes og deles ut helt gratis.

Mer om når pakkene er klare, kommer – informasjon sendes alle klubber i Norge.

Nye festivaler og prosjekter

Vi jobber med nye prosjekter og festivaler, men er åpne for nye ideer som kan fremme skøytesporten

Ta kontakt med oss om du har noen ideer eller innspill på e-post: post@fastskate.no

Aktiviteter med fart og spenning har alltid hatt en interesse

Klubber og lag

Vi vil gjerne samarbeide med klubber og lag som ønsker å bidra eller etablere aktiviteter utenom Norges Skøyteforbund sin terminliste og lokale løp.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: post@fastskate.no

Sponsorer, Støtte eller Gaver

Fastskate skal være en samarbeidsparter og støttespiller for skøytesporten.

Våre inntekter er kun basert på den støtten vi får fra sponsorer, stiftelser, offentlige (kommuner/fylker) og gaver fra private.

Bank: 2351 80 15311 – Vipps: 76 78 63

Våre inntekter går direkte tilbake til skøytesporten – barn, unge og elite

Fastskate sine målsettinger, aktiviteter og samarbeid utøves i forståelse med Norges skøyteforbund (NSF). Aktiviteten i regi av Fastskate har som formål å fremme aktivitet og skøyteglede på selvstendige premisser.


Fastskate – Hugstedveien 80 3370 Vikersund – post@fastskate.no
Org.nr. 929 239 679 – Konto for støtte og gaver: 2351 80 40249